Politikat e Privatësisë për Shërbimin Telefonik

TelAlbania respekton privatësinë dhe sigurinë e të dhënave të klientëve të saj dhe është e përkushtuar për të mbrojtur dhe ruajtur informacionin personal të cilin klientët na japin. Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan se si TelAlbania merr, përdor dhe mbron të dhënat personale të klientëve në lidhje me shërbimin tonë telefonik.

Informacioni që mbledhim:

TelAlbania mund të mbledh informacion personal nga klientët nëpërmjet procesit të regjistrimit për shërbimet tona telefonike. Ky informacion mund të përfshijë emrin, adresën, numrin e telefonit, adresën e emailit dhe informacione të tjera të nevojshme për ofrimin e shërbimeve tona.

Përdorimi i informacionit:

Informacioni personal i mbledhur nga TelAlbania përdoret për ofrimin e shërbimeve të telefonisë, për menaxhimin e llogarive të klientëve, për komunikime të rëndësishme për llogarinë, për monitorimin dhe mbrojtjen e sigurisë së shërbimit, si dhe për përmirësimin e përvojës së klientit.

Ndarja e informacionit:

TelAlbania nuk ndan informacionin personal me palë të treta për qëllime marketingu pa miratimin e klientit. Megjithatë, në raste të caktuara, mund të ndajmë informacion me partnerët tanë të besueshëm për të ofruar shërbime të veçanta ose për qëllime operative.

Ruajtja dhe mbrojtja e informacionit:

TelAlbania mban informacionin personal të klientëve të sigurt dhe të mbrojtur përmes masave të sigurisë fizike, teknike dhe administrative për të parandaluar humbjen, keqperdorimin ose aksesin e paligjshëm. Gjithashtu, ne respektojmë të drejtën e klientëve për të kërkuar qasje, korrigjim ose fshirje të të dhënave të tyre personale.

Kjo Politikë e Privatësisë përdoret për të dhënuar një qasje transparente dhe të sinqertë për klientët rreth mënyrës se si TelAlbania trajton dhe mbrojt informacionin e tyre personal. Për pyetje ose kërkesa shtesë në lidhje me politikat tona të privatësisë, klientët mund të na kontaktojnë në çdo kohë.

Tel Albania

Shërbime
Të tjera
Copyright © 2024 Tel Albania. All Rights Reserved.